BESTEMMELSER FOR REJSER MED DE GRØNNE BUSSER

Bestilling og betaling: 

Bestilling kan ske via online booking på www.de-gronne-busser.dk, pr. telefon eller e-mail, info@de-gronne-busser.dk. Depositum kr. 500,- pr. pers. betales senest 8 dage efter bestilling.

Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden at have gennemlæst disse rejsebestemmelser. 

Tilmeldingen er ikke bindende fra vores side før depositum er modtaget. Restbetaling betales uopfordret og må være os i hænde senest 30 dage før afrejse.

Ved bestilling mindre end 35 dage før afrejse er hele rejsens pris forfalden til betaling.

Bestilling og betaling af 1 dags ture

Bestilling af 1 dags ture, betales det fulde beløb inden 8 dage fra modtagelse af rejsebevis.
Afbestilling af 1 dags ture inden 30 dage før afgang, refunderes beløbet minus gebyr på kr 50,- pr person

Afbestilling senere end 30 dage før afgang, vil turens pris være tabt. Vi vil dog i videst muligt omfang forsøge at sælge rejsen videre, ligesom man selv er velkommen til at sælge rejsen videre til en anden person. Vi skal dog i givet fald den sælges til anden side, have navn(e) på de nye personer.

 

Tillæg og rabatter: 

Tillæg for eneværelse vil fremgå under hvert rejsemål.
Halvt dobbeltværelse sælges ikke.
Ønskes ekstra sædeplads i bussen, afregnes kr. 250,- pr. rejsedag. 

 

Plads i bussen:

Det er muligt at ønske plads i bussen. Dette sker efter først til mølle princippet.

 

Ændring af rejsemål/afrejsedato:

Indtil 56 dage (8 uger) før afrejse - gebyr kr. 200,- pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Se under punktet: Kundens afbestilling af rejsen.

 

Øvrige ændringer:

Af praktiske grunde kan ændring af påstigningssted ikke modtages senere end 5 hverdage før afrejse. Ændring af påstigningssted, navneændringer samt øvrige småændringer pålægges et gebyr på kr. 50,-.

Der tilsendes et ændringsbevis.

 

Kundens afbestilling af rejsen:

Ved afbestilling indtil 30 dage før afrejse er depositum tabt.
Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Ved alle afbestillinger, der er fortaget rettidigt jf. ovenstående, fratrækkes et gebyr på kr. 250,- pr. pers. ved udbetaling. 

Afbestillingsforsikring:

Vi sælger ikke længere nogen afbestillings forsikring. Dette er kundens eget ansvar at have en sådan.

 

Busrejseforsikring:

Det er kundens eget ansvar at have de fornødne forsikringer.

 

Bagageansvar:

Deltageren er selv ansvarlig for, at bagage kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted. Eventuel medicin bør opbevares i håndbagagen. Evt. erstatningskrav vedr. stjålet, forsvundet eller beskadiget bagage må rettes til deltagerens eget forsikringsselskab.

 

Hoteller:

Alle hoteller, der benyttes i dette program, er besigtiget af De Grønne Busser. Når der står værelse med bad/toilet, menes bad eller douche samt toilet. 

 

Pas/Blåt Sygesikringskort:

Husk at medbringe gyldigt pas, bedes opbevaret i håndbagagen, samt det blå sygesikringskort. 

For danske statsborgere kræves der ikke visum til de rejselande, dette program omhandler.

Udenlandske statsborgere skal selv søge oplysning om visumregler hos det/de pågældende landes ambassader, som rejsen omhandler, også de lande der køres igennem.

 

Rejsedeltagerens ansvar:

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte mødested eller ikke har gyldigt pas, kan ikke påregne nogen form for godtgørelse. Rejsedeltagerne er forpligtet til at respektere ordensbestemmelserne, som er gyldige for transportmidler, hoteller etc. samt optræde således, at medrejsende ikke generes.

Tilsidesættes disse regler, forbeholder De Grønne Busser sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen. Deltageren må da selv bekoste hjemrejsen og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse.

 

Busstandard:

Alle vore rejser køres i moderne langtursbusser med toilet, friskluftsanlæg vippesæder og fodstøtter. 

Forsinkelser:

Forsinkelser, der skyldes bus- og chaufførforhold, er uden udgifter for kunden.

Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser p.g.a. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold el.lign. og der kan ikke kræves erstatning.

 

De Grønne Bussers aflysning af rejsen:

De Grønne Busser har ret til at aflyse af følgende årsager:
1. Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke o. lign.
2. Såfremt De Grønne Busser ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, svarende til 25 personer pr. rejse. I dette tilfælde er De Grønne Busser forpligtet til at underrette rejsedeltageren senest 14 dage før afrejse.

Aflyses en rejse i henhold til punkt 1 og 2, udbetales det indbetalte beløb uden fradrag og derudover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning.

Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser p.g.a. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold el.lign. og der kan ikke kræves erstatning.

 

Reklamationer:

Eventuelle reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen, skal fremsættes straks på stedet til rejselederen, så eventuelle fejl eller mangler kan blive rettet.

Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser p.g.a. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold el.lign. og der kan ikke kræves erstatning.

 

Efterlysning af glemte ting:

Efterlysning modtages kun i kontorets åbningstid, man.-tors. kl. 08.30 -16.00 og fre kl. 08.30-15.00 og må ske straks efter hjemkomst. Efterlysning senere end 7 dage efter hjemkomst kan ikke forventes behandlet.

Glemte ting kan kun afhentes i kontorets åbningstid.
Hvis vi skal eftersende glemte sager, vil vi opkræve et gebyr på kr 250,- + fragt, som skal forudbetales inden afsendelse til vores bankkonto.

 

Kun et påstigningssted i hver by:

Påstigning er mulig i en lang række byer.

I tilfælde, hvor der benyttes tilslutningsbus, gælder pladsreservationen ikke før omstigning til turistbussen. Tilslutningsbussen kan være en minibus el. taxa

 

Vagttelefon:

Uden for kontorets åbningstid kan telefon nr. 22104750 benyttes til vigtige opkald.
Der kan ikke bestilles rejse o. lign. på dette telefon nummer.

Kontoret er åbent, man-tors kl. 08.30 -16.00 og fredag 8.30-15.00

 

Teknisk arrangør: 

Alle rejser, der er beskrevet i dette program, er arrangeret af:

De Grønne Busser, Håndværkervænget 22, 4873 Væggerløse, Tlf. 54 85 47 40,  CVR-nr. 26867541, Mail: info@de-gronne-busser.dk, www.de-gronne-busser.dk

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2070

Der tages forbehold for tastefejl.