Vores kvalitetspolitik

For De Grønne Busser er kvalitet lig med, at vi overholder vores aftaler med kunden og imødekommer kundens forventninger indenfor en række områder, der er helt centrale for de aktiviteter vi udfører:

  • Vi kommer til tiden
  • Bussen er altid ren og vedligeholdt
  • Chaufførens evner og adfærd løfter den samlede kundeoplevelse

Vi overholder som en helt naturlig ting alle myndighedskrav til bussens indretning og sikkerhed. Vores chauffører overholder alle krav til uddannelse og overholdelse af køre- og hviletid. 

De Grønne Busser arbejder hele tiden på proaktivt at højne vores kvalitet og vi arbejder systematisk med at vedligeholde og udvikle vores processer for at håndtere kvalitetsrelaterede emner i hverdagen. Når vi ser en forbedringsmulighed arbejder vi målrettet på at iværksætte de nødvendige tiltag til at implementere forbedringen. Det gælder uanset om forbedringen medvirker til en øget kundeservice eller en mere effektiv drift af virksomheden.

Det er gennem vores medarbejderes adfærd, at kunden mærker vores kvalitet. Vi informerer og træner derfor løbende vores medarbejdere, så vi gør dem i stand til at udleve vores kvalitetspolitik. Nye medarbejdere gennemgår en introduktionsforløb, der gør dem i stand til hurtigt at leve op til vores normer og standarder indenfor kvalitet.

Kvalitetspolitikken revideres én gang årligt for aktualitet og funktion.